گذری بر سازهای ایرانی

  • by admin
  • چهارشنبه , 26 آوریل 2017
  • Comments Off

🔷🔸گذری بر سازهای ایرانی🔸🔷

💠برخی از سازهای ایرانی در دوره پیش از اسلام به سه دسته رده بندی شده اند:

⭕️سازهای بادی مانند نی و سرنا و

⭕️سازهای کوبه ای (ضربه ای) مانند تنبک و…

⭕️سازهای زهی مانند کمانچه و غچک و…

🔹ارغنون

بر وزن اندرون، ساز ی ایرانی است مشهور و بسیار قدیمی. گویند این سازایرانی را افلاطون وضع کرده است. در نوشته ها آمده ارغنون ساز و آواز هفتاد دختر خواننده و نوازنده است که جملگی یک چیز را به یک بار و به یک آهنگ با هم بخوانند و بنوازند.

🔹بربط

ساز ی ایرانی است مرغابی شکل که کاسه کوچک و دسته بلند دارد و عرب ها آن را گرفته، کاسه چوبی را بزرگ، دسته را کوچک و کوتاه کرده و آن را العود نام نهاده اند.

🔹بیشه

ساز ی ایرانی است بادی که بیشتر شبانان از آن استفاده می کردند.

🔹توتک

بر وزن موشک ، ساز ی ایرانی است مانند نی که چوپانان می نوازند.

🔹تنبور

بر وزن زنبور، ساز ی ایرانی است مانند بربط. عرب ها به آن الطنبور می گویند.

🔹جلاجل

ساز ی ایرانی است دف مانند همراه سنج و دایره.

🔹چغانه

بر وزن ترانه، ساز ی ایرانی است کوبه ای شبیه قانون و برخی آن را همان قانون می دانند.

🔹چنگ

از ساز های ایرانی پیش از اسلام است که در ادبیات فارسی و نقش های باستانی به چشم می خورد و در اروپا این ساز به هارپ معروف است.

🔹دنبره

ساز ی ایرانی است شبیه تنبور و معرب آن طنبوره است.

🔹دهل

ساز ی ایرانی است ضربه ای که در زیر بغل گرفته می نوازند.

🔹رباب

ساز ی ایرانی است شبیه تنبور که کاسه ای بزرگ و دسته کوتاهی دارد و روی کاسه پوست آهو می کشند.

🔹رود

نام ساز ی ایرانی است قدیمی که در ادبیات فارسی همراه چنگ و رباب آمده است.

🔹زنگل

سازی است قدیمی که دارای زنگوله ها و جلاجل هایی است.

🔹سرنای

سازی است بادی که به آن نای رومی نیز گفته می شود.

🔹سنتور

سازی است خوش صدا که بر صفحه چوبی آن ۹ تا ۱۲ خرک با سیم های زرد و سفید دیده می شود و با مضراب می نوازند.

🔹سه رود

ساز ی ایرانی است که ترکیب شده از سه ساز چنگ و رباب و بربط.

🔹شاخ و شانه

نام یک ساز ایرانی قدیمی است.

🔹شاشک

بر وزن ناوک، سازی است معروف که به آن رباب نیز گویند.

🔹شاوغر

بر وزن گاوسر، سازی است بادی و نفیرش از کرنا کمتر است و به آن نای رومین نیز می گویند.

🔹شاه نای

که مخفف آن شهنای است که به سرنای رومی نیز معروف است.

🔹شش تا

نام سازی است که به تنبور شش تار معروف است.

🔹شوشک

سازی است که به آن رباب چهار رود نیز می گویند.

🔹شهرود

سازی است مانند موسیقار که ایرانیان و رومیان در بزم و رزم نوازند.
د
🔹عجب رود

از سازهای بادی است و مانند نی می نوازند.

🔹عربانه

ساز ی ایرانی است شبیه دف و دایره و بعضی به آن دایره حلقه دار می گویند.

🔹عود

همان بربط ایرانی است که عرب ها نام آن را العود نهاده اند.

🔹غیچک

نام سازی است معروف که امروزه به آن کمانچه می گویند.

🔹قانون

نام ساز ایرانی بوده که با دو حلقه یا زخمه با انگشتان می نوازند. امروزه به کشورهای عربی و ترکیه راه پیدا کرده است. نوازندگان این ساز در دوران تیموریان و سلجوقیان و صفویه زیاد بوده اند که می توان به حافظ قانونی، حافظ مضرابی و رحیم قانونی اشاره کرد که نقش آنها در عالی قاپو اصفهان دیده می شود.

🔹موسیقار

سازی است که از نی های بزرگ و کوچک به شکل مثلث به هم وصل است و دارای صدای جالبی است که درویشان و شبانان می نوازند و نام پرنده ای نیز است.

🔹مولو

سازی است که از شاخ آهو ساخته و دارای حلقه هایی نیز است.

🔹مهری

نوعی از ساز چنگ است و یکی از نام های چنگ است.

🔹نای مشک

نام سازی است بادی که به آن نی انبان نیز می گویند. نی هفت بند و نی لبک نیز از سازهای بادی ایرانی هستند..

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
Previous «
Next »