دسته: فلسفه هنر

موسیقی و فلسفه (شوپنهاور)

  • by admin
  • پنج‌شنبه , 18 می 2017
  • Comments Off
  اقبال فلسفی موسیقی به طور اساسی توسط شوپنهاور و سپس نیچه تغییر می‌کند. تز متافیزیکی مرکزی شوپنهاور جهان را اساساً اراده‌ای می‌داند که خود را به             بازنمایی تقلیل داده است. به این ترتیب، در حالی که هنرهای تجسمی و مخصوصاً​ هنرهای کلامی با بازنمایی در ارتباط هستند، موسیقی […]