Tag Archives: ریتم

واژه ” ريتم “

  • by admin
  • شنبه , 3 ژوئن 2017
  • Comments Off
واژه ” ريتم ” در لغت نامه دهخدا به معناي وزن و آهنگ ميباشد و جناب دهخدا مترادف آن را ايقاع و ضرب گفته است . بسياري از خوانندگان از اين واژه درباره همه آوازها استفاده ميكنند كه نا مناسب ميباشد و همه جا مصداق ندارد . در آواز ايرانى نغمات را ميشود به سه […]