Tag Archives: سازایرانی

گذری بر سازهای ایرانی

  • by admin
  • چهارشنبه , 26 آوریل 2017
  • Comments Off
🔷🔸گذری بر سازهای ایرانی🔸🔷 💠برخی از سازهای ایرانی در دوره پیش از اسلام به سه دسته رده بندی شده اند: ⭕️سازهای بادی مانند نی و سرنا و ⭕️سازهای کوبه ای (ضربه ای) مانند تنبک و… ⭕️سازهای زهی مانند کمانچه و غچک و… 🔹ارغنون بر وزن اندرون، ساز ی ایرانی است مشهور و بسیار قدیمی. گویند […]