آرتیکولاسیون

  • by admin
  • یکشنبه , 17 ژوئن 2018
  • Comments Off
شوپن3

 

هنر نوازندگي موضوعي فراتر از اجراي صحيح نت ها است .در غير اين صورت مي توانستيم به جاي
واژه ي هنر از كلمه تكنيك استفاده كنيم . نوازندگي هنگامي هنر محسوب مي شود كه نوازنده بتواند روحي در كالبد بي جان نت ها دميده و ايده هاي مكتوب آهنگساز را دوباره به جملاتي موسيقايي تبديل كند .

براي رسيدن به اين مهم نوازنده بايد علاوه بر تسلط كامل بر تكنيك ساز خود شناختي كامل از تاريخ موسيقي ، سبك شناسي ، فرم و آناليز ، موزيكاليته ، تاريخ تكامل ساز ، زندگي و جامعه شناسي عصر آهنگساز و …. داشته باشد تا بتواند با اشراف كامل بر موسيقي به اجرايي تاثير گذار نزديك شود .
از عوامل بسيار مهم در اجرايي موثر رعايت صحيح آرتيكولاسيون (articulation (مي باشد .

آرتيكولاسيون در لغت به معناي مفصل بندي ، تلفظ شمرده ، طرز گفتار است و به طور كلي اشاره دارد به اينكه چطور اجزاي يك جسم به يكديگر متصل مي شوند ، به طور مثال; چگونه استخوان هاي يك اسكلت به يكديگر متصل شده ويا چگونه اتصال سيلاب ها به يكديگر لغت را به وجود مي آورند . آرتيكولاسيون در حقيقت بيانگر شيوه ي اتصال اجزاي مختلف يك قطعه يا بند منسجم و معني دار مي باشد.

قطعه يا بند در موسيقي نت هاي منحصر به فردي هستند كه مانند يك رشته به هم متصل شده اند و يك خط ملودي يا باس و يا هارموني را تشكيل داده اند ، و در واقع آرتيكولاسيون به ما كمك مي كند تا به بياني صحيح از يك بند يا جمله برسيم . حركت ها و ضربه ها و در مقابل ايست ها و كشش ها از عوامل بسيار مهم در ايجاد آرتيكولاسيون در موسيقي مي باشند .

در بسياري از جهات آرتيكولاسيون در موسيقي قابل مقايسه با خواندن شعر و يا اداي ديالوگ ها توسط يك بازيگر مي باشد . خواندن شعر و يا بيان ديالوگ بدون توجه به آرتيكولاسيون و بيان صحيح كلمات نه تنها باعث اجرايي كسل كننده و بي روح است بلكه مي تواند به اصل اثر هم لطمه وارد كند . اجراي موسيقي هم بدون رعايت آرتيكولاسيون صحيح از اين قاعده مستثني نيست و مي تواند اجرا را به اجراي مونوتن (monotone (و كسل كننده تبديل كند .

در اجراي موسيقي مقوله آرتيكولاسيون از دو منظر قابل بررسي است :

۱ -همان گونه كه در زبان شناسي , تاكيد بر روي سيلاب هاي خاص مي تواند لهجه ويا گويشي خاص ايجاد كند و يا حتي معني كلمات و يا جملات را عوض كند ، در موسيقي نيز تاكيد بر روي نت هاي خاص و يا ارزش هاي ريتميك خاص مي تواند بيان جملات موسيقي را به كلي تحت تاثير خود قرار دهد.

۲ -شيوه ي اجراي نت و يا گروهي از نت ها مي تواند بيان و تلفظ جمله موسيقي را تحت تاثير خود قرار دهد . تكنيك هاي مختلف باعث ايجاد شخصيت هاي مختلف در نت ها مي شودودر نتيجه آرتيكولاسيون هاي متفاوتي به دست مي آيد. بطور مثال اجراي چند نت به شكل لگاتو با اجراي همان نت ها به شيوه ي استاكاتو بسيار در صدا دهي متفاوت است .

از طرفي ديگر از منظر دوم ،بعضي از آرتيكولاسيون ها مختص به يك يا چند ساز هستند و توسط سازهاي ديگر قابل اجرا نمي باشد بطور مثال اجراي پيتزيكاتو (pizzicato (مخصوص به سازهاي زهي بوده و سازهاي بادي توانايي اجراي چنين آرتيكولاسيوني را ندارند . درسازهاي زهي معمولا اجراي آرتيكولاسيون با آرشه و در سازهاي بادي با زبان زدن صورت مي گيرد.
از نكات غير قابل چشم پوشي در مقوله ي آرتيكولاسيون بدون شك تاريخ موسيقي و سبك شناسي وتاريخ تكامل سازها مي باشد . چون ما در دوران هاي مختلف موسيقي با بافتهاي مختلف صوتي مواجه مي شويم بنابراين نوازنده بايد با توجه به بافت موسيقي آرتيكولاسيون ها را به شيوه اي اجرا كند كه اثر با حال و هواي همان دوران اجرا گردد. از طرف ديگر نوع سازهاي استفاده شده در دوراني خاص مي تواند شيوه ي اجراي نوازنده را كاملا تحت تاثير قرار دهد. به طور مثال استفاده از آرشه هاي كماني شكل در دوران
باروك بدون شك در كيفيت اجرايي آرتيكولاسيون هاي مختلف تاثير زيادي داشته است .
منبع: مقدمه پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان«پیدایش و تکامل آرتیکولاسیون» دانشکده موسیقی – نویسنده تینا جامه گری

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
Previous «
Next »