مهارت‌های مورد نیاز خوانندگان گروه کر

  • by admin
  • شنبه , 3 ژوئن 2017
  • Comments Off
coral

 

✍️خواننده‌های گروه کر از نظر توانایی‌ها و اجراهایشان بسیار متفاوتند.
بهترین خواننده‌های یک گروه کر (در مقایسه با دیگر اعضا) از مهارت‌های زیر برخوردارند:

۱- دقت در خواندن نت خواسته شده (با زیر وبم درست و ژوست)، به همراه تمبر (رنگ) صدایی که مکمل دیگر خواننگان باشد؛

۲- دقت در خواندن با حجم کنترل‌شده صدا که با نشانه‌های دینامیکی مشخص‌شده در برگه نت یا تعیین‌شده توسط رهبر، و پرهیز از خواندن با صدای بلند که به شکل محسوسی به عنوان صدایی انفرادی از میان بخش خود شنیده شود؛

۳- دیدخوانی بسیار روان؛

۴- دقت در خواندن و تلفظ و رعایت سبک تلفظی که مربی زبان تعیین کرده است، در هر زبانی که می‌خواهد باشد. این مورد شامل: بیان صحیح،
زمان بندی درست واکه (مصوت) های ساده و مرکب و
قراردهی درست صامت ها؛

۵- درک و تفسیر موسیقی و بازتاب آن درک در تولید صدایی آن اثر؛

۶- کاملاً آماده و گوش‌به‌زنگ بودن برای مدتی طولانی، و نظارت دقیق بر آنچه در جلسه تمرین یا اجرا می‌گذرد؛

۷- نظارت هر فرد بر چگونگی خواندن خود، یافتن اشتباهات و تلاش برای تصحیح آنها به مرور زمان؛

۸- پذیرش راهنمایی و پیشنهادهای دیگر اعضای گروه به نفع کل گروه، حتی هنگامی که خواننده از نظر زیبایی‌شناسی با آن نکات موافق نیست؛

۹- ارائه صدایی سالم و خوشایند با به کارگیری شگردهای مناسب آوازی؛

۱۰-خواندن با استفاده از مصوت‌ها و ردیابی صداها برای انطباق با گروه؛

در این میان، خوانندگانی که گوش مطلق دارند هنوز نیازمند مهارت‌های دیگری هستند؛ از جمله: خواندن قطعه در گامی متفاوت از گام اصلی قطعه؛ چرا که گروه‌های کر معمولاً قطعات را در حالت ترنسپوز شده می خوانند؛
هماهنگی با گروه، حتی در مواردی که گروه به صورت نامحسوسی از فرکانس مرجع تغییر تنالیته می‌دهد؛
دادن گام یا نواک آغازین به گروه که قطعه با آن آغاز می‌شود، که معمولاً در قطعات بدون همراهی روی می‌دهد…

  • facebook
  • googleplus
  • twitter
  • linkedin
  • linkedin
Previous «
Next »